İslam Dinimizde Meleklere İman

Sponsorlu Bağlantılar

İslam dinine göre Yüce Allah’ın varlığına ve birliğine inanan insan onun Kur’anıkerim’de haber verdiği varlıklara da inanmalıdır. Melek­lerin varlığı da kutsal kitabımızda açıkca söz konusu edilir. O halde Müslüman bir kimsenin meleklere de inanması gerekmektedir. Bu hu ­ sus, imanın şartlarından biridir.

Melekler gözle görme olanağımız olmayan nurani varlıklardır. On­ların mahiyetini, nasıl olduklarını en iyi bilen, Yüce Allah’tır. Zira o, bilgisi ve sonsuz kudreti ile, bizim dışımı da küçük büyük, görünen ve görünmeyen pek çok varlık yaratmıştır. İşte melekler de bu varlık­lar içerisinde gözle görme veya diğer duyu organlarımızla algılama imkanından yoksun olduğumuz varlıklardır.

Melekler, insanlar gibi seçme hakkı olan varlıklar değildir. Yaptık­larından sorumlu tutulmalarını gerektirecek bir irade, yapma ya da yapmama serbestliğine sahip değildirler. Onlar Allah’ın emrettiği işle­ri yerine getirirler. Onun dışında bir şey yapmazlar. Bu nedenle so­rumlulukları da yoktur. Günah işlemezler. Asla, Allah’ın emirlerinin dışına çıkmazlar.Bilim ve teknoloji alanındaki çeşitli gelişmeler meleklere inanmayı daha da kolaylaştırmıştır. Örneğin radyo dalgalarını, elektrik enerjisi­ni, rüzgarı veya röntgen ışınlarını göremeyiz. Ancak, bunlar yoktur da diyemeyiz. Çünkü bir radyo cihazı olduğunda ses dalgalarının, yahut elektrik enerjisini somut olarak gösterecek bir ampul veya makine olduğunda da elektriğin, açık ve kesin bir şekilde farkına varırız. Ancak bunları yapmadığımız takdirde de ses dalgaları veya elektriğin olma­dığını iddia edemeyiz.

İşte böylesi bir ortamda duyularımızla farkına varamıyor olsak da meleklerin varlığına inanmak olağan ve mantıklı bir durumdur. Ayrıca Yüce Allah bunu Kur’anı kerimde “… Asıl iyilik, o kimsenin yaptığıdır ki, Allah’a ahiret gününe, meleklere, Ki­taplara ve Peygamberlere inanır. …”(şeklindeki ifadesiyle, bir iyilik olarak nitelemektedir. Yani meleklere inanmak, iyilik olması se­bebiyle ahlaki bir prensip özelliği de taşımaktadır.Çeşitli işler için görevlendirilmiş birçok melek vardır. Kur’anı kerim çok ayette meleklerden ve meleklerin bazı görevlerinden bahse­der. Örneğin Cebrail, Yüce Allah ile peygamberler arasında elçilik gö­revi yapar. Azrail canları alır. Mikail tabiat olayları ile ilgilidir. İsrafil kıyametin kopuşunu haber veren “sur” a üflemekle görevlidir. Melek­lerden bazıları, insanların yaptığı işleri ve davranışlarını kaydederken bir kısmı da ilahi cezaları uygulamakla görevlidir. İslam’a inanan bir kimse bu inancın gereği olarak meleklere ve Kur’anı kerim’de melek­lerle ilgili verilen haberlere de inanmakla yükümlüdür.

Meleklere inanmak aynı zamanda insandaki bütün iyi davranış, iyi düşünce, insanlara faydalı olma ve ahlaklı bir yaşam sürme anlayışı­nı da harekete geçirmek demektir. Çünkü meleklere iman sırf bir ina­nış olarak kalmamalı, insanı erdemli davranışlara yönlendirici bir rol de üstlenmelidir. Böylece meleklere iman sırf bir inanç olarak kalmaz aynı zamanda, kişiyi yararlı davranışlara da yönlendirmiş olur.

Sponsorlu Bağlantılar
Yazıyı Sosyal Ağda Paylaş